Zbog rastućih potreba tržišta, društvo je osnovalo neovisan PRO – Odjel Tehničkih ispitivanja i analize sa mjernim laboratorijem opremljenim za mjerenje fizikalnih veličina, i raznovrsnih funkcijskih parametara te sigurnosnih faktora u slijedećim specijaliziranim kompleksnim područjima:

 • električni i elektronički aparati i uređaji za kućanstvo i industriju
 • električni i elektronički aparati i uređaji sa filterima za pročišćavanje i kondicioniranje za zrak i vodu
 • ispitivanje mjernih veličina, postizanje funkcijskih parametara i sigurnosni rad elektroničkih uređaja sa softwareima
 • ispitivanje mjernih veličina, postizanje funkcijskih parametara i sigurnosni rad u saunama, parnim kupeljima, bazenima te raznovrsnoj wellness opremi i kabinama
 • Najvećim dijelom će se provoditi u vlastitom ispitnom laboratoriju dok će dio biti sproveden u laboratorijima vanjskih suradnika i obzirom na specifične zahtjeve
 • Pored istaknutih suradnika imamo razvijenu dugogodišnju poslovnu-tehničku suradnju i s drugim kontrolno-ispitnim i mjernim laboratorijima u EU i izvan nje koji za naš interes provode razne vrste mjerenja ako je to potrebno.

 

Obim usluga koje nudimo

U skladu s s Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN80/2013), provodimo:

 1. Kompletna usluga tipa „ključ u ruke“ za izradu tehničke dokumentacije (tehničkih mapa) potrebne za dobivanje CE certifikata
 2. U ovisnosti o vrsti proizvoda, organiziramo provođenje raznovrsnih testiranja, mjerenja, analiza i grafičku obradu uz izradu dokumentacije provedenih ispitivanja, koji se svrstavaju u odgovarajuće tehničke mape i to : elektro-elektronička mapa sa crtežima i blok schemama, mape sa zapisima o provedenim protokolima ispitivanja i funkcijskim testiranjima, mehaničke mapa, mape za ocjenu sigurnosti rada.

Svaka tehnička mapa, u ovisnosti o specifičnosti proizvoda, uključuje izradu crteža,dizajna,električnih i strojarskih schema uređaja sa popisom ugrađenih komponenti

 1. Tehnička provjera ugrađenih komponenti i onih prethodno označenih sa CE oznakom sa pojašnjenjima i oznakama
 2. Popis normi i rješenja koji se primjenju na proizvod
 3. Ocjena rizika proizvoda, mišljenja i savjeti
 4. Popunjavanje prijave za certifikaciju
 5. Izrada općeg opisa proizvoda, izrada uputa za uporabu uz izradu uputstava za instalaciju
 6. Tehničko ispitivanje proizvoda uključuje provođenje funkcijskih i drugih kvalitetnih ispitivanja te ispitivanja tehničke ispravnosti i sigurnosti rada uređaja.

Uključeni su ispitivanja EMS, niskonaponska mjerenja, radioaktivna zračenja, opća električna ispitivanja radi ocjene sigurnosti rada, ispitivanje zapaljivosti, mjerenje buke rada uređaja. Temperaturna mjerenja, klimatska mjerenja, mehanička mjerenja

 

 • Unutar Odjela tehničkih ispitivanja i analiza, zaposleno je osoblje koje je u mogućnosti provoditi postupke s najvećim stupnjem profesionalnosti i stručne osposobljenosti s dugogodišnjim iskustvom na provođenju ispitivanja i analize mjernih i finkcijskih veličina gore navedenih proizvodnih područja.
 • Za svaku vrstu uređaja koji se ispituje, društvo posjeduje potrebna sredstva za provođenje tehničkih i administrativnih poslova povezanih s provjerama na odgovarajući način koristeći veći broj suradnika iz različitih ovlaštenih laboratorija i/ili akreditiranih tijela.
 • Osoblje odgovorno za mjerenja, ispitivanja i analizu posjeduju:
 • odgovarajuću stručnu i profesionalnu osposobljenost, zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva za ispitivanja koja provodi, te odgovarajuće iskustvo na takvim ispitivanjima, sposobnost potrebnu za izradu zapisa i izvještaja te izradu analiza iz kojih proizlaze upute za rad uređaja.

 Reference :

 • Iskustva u provođenju mjerenja, tehničkih ispitivanja te provjere funkcijskih, sigurnosnih i ostalih parametara, uz izradu izvješća o zadovoljavanju i sukladnosti funkcijskih parametara te izradu uputstava za uporabu, koje je provedeno na preko tisuću različitih uređaja za pročišćavanje zraka i vode – ionizatori, uv sterilizatori, kondicionatori, filteri, ventilatori, softwari za upravljanje, uređaji za pročišćavanje i kondicioniranje vode – vertikalni i horizontalni filteri za vodu, desalinatori, dekalcifikatori, biodegazatori, ozonizatori, parni generatori i regulatari klime unutar parne saune, multisenzorialni uređaji unutar raznih kabina ( katarsys, ledena sauna, ledena spilja, snjezna kabina, crna kabina i sl.).

 

 

 • Dodatne pogodnosti

 

Nudimo mogućnost provođenja naknadnih mjerenja, tehničku pomoć i stručno mišljenje prilikom standardiziranja i normiranja proizvoda u različitim fazama realizacije, od faze razvoja proizvoda do pripreme za proizvodnju i tijekom proizvodnje.